Робота з простроченою заборгованістю

Факторингова компанія ФК «Єврокредит» надає комплекс послуг по роботі з проблемною заборгованістю. В тому числі, списання з балансу.

Ціна /Тариф обчислюються Фінансовою компанією на підставі відповідної статистики та тенденцій фінансового ринку. Конкретний розмір ціни/тарифу фінансової послуги визначається в договорі про надання фінансової послуги за згодою сторін.

Більш детальну інформацію про тарифи та послуги ви можете отримати, зв’язавшись з нами.