Факторинг для постачальників

Факторингова компанія «ФК Єврокредит» пропонує Вам скористатися унікальним комплексом послуг для вирішення питання дефіциту оборотних коштів при роботі з відстрочкою платежу - факторинговим фінансуванням. Факторинг дозволить перетворити Вашу дебіторську заборгованість в живі гроші.

Фінансування поставок продукції:
При відвантаженні товару з відстрочкою платежу, у Вас з'являється можливість отримати до 90% від суми поставки відразу після відвантаження, не чекаючи оплати від Вашого покупця. Фінансування збільшується автоматично по мірі зростання Ваших продажів. Таким чином, факторинг дозволяє уникнути виникнення дефіциту оборотних коштів. Кошти, що залишилися (від 10%) Ви отримуєте відразу після того, як Ваш покупець оплатив продукцію згідно договору.

Оплата за користування факторинговим фінансуванням:

- разова комісія за адміністрування дебіторської заборгованості: 0,3% - 1,5%.
- щомісячна процентна ставка за фінансування: 1,3% - 1,5%.
- і ніяких інших комісій.

Ціна /Тариф обчислюються Фінансовою компанією на підставі відповідної статистики та тенденцій фінансового ринку. Конкретний розмір ціни/тарифу фінансової послуги визначається в договорі про надання фінансової послуги за згодою сторін.

Більш детальну інформацію про тарифи та послуги ви можете отримати, зв’язавшись з нами.

 

ПРАВИЛА надання послуг з факторингу

ФОРМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ

Види факторингу, що надаються «ФК Єврокредит»

Факторинг внутрішній (domesticfactoring). Сторони за договором купівлі-продажу, які є учасниками факторингової схеми, а також факторингова компанія знаходяться в Україні.

Факторинг з регресом (recourse factoring). Факторингова компанія, не отримавши оплати від покупця, має право через певний термін вимагати її від постачальника. Звертаємо Вашу увагу, при реалізації факторингу ФК «Єврокредит» прив'язується ні до договірної відстрочку, а до фактичної. Тобто, якщо платіжна дисципліна не ідеальна, але оплати покупця стабільні, про регрес не варто хвилюватися - факторингова компанія бере на себе ліквідний ризик (ризик несплати в строк).

Факторинг відкритий (disclosed factoring). При відкритому факторингу покупець повідомляється про участь факторингової компанії і здійснює платежі на її рахунок, виконуючи таким чином свої зобов'язання за договором поставки.

Факторинг закритий (undisclosed factoring). При закритому факторингу покупець не ставиться до відома про наявність договору факторингового обслуговування. Він продовжує здійснювати платежі постачальнику, який, в свою чергу, перенаправляє їх на користь фактора. На даний момент це типова схема при роботі з мережами супермаркетів.

Реверсивний факторинг. Ініціатором факторингу виступає не продавець, а покупець, який бажає отримати відстрочку при закупівлі товару. При використанні реверсивного факторіна покупець отримує можливість значно розширити свою діяльність за рахунок отримання товарного кредиту.

Факторинг для робіт і послуг. Факторинг, що дозволяє фінансувати не тільки відвантаження товарів, а й послуги, які були надані з відстрочкою платежу.

Переваги факторингу:

- Ніяких застав і оформлення великої кількості документів.
- Збільшується швидкість обороту грошових коштів.
- Зникають касові розриви
- Розмір фактичного фінансування може збільшуватися зі зростанням обсягу продажів клієнта, що дозволяє йому постійно збільшувати свої обороти.
- Факторингове фінансування надається незалежно від отриманих банківських кредитів.
- При факторингове обслуговування може бути профінансована поставка на будь-яку, навіть саму незначну суму.

Преимущества факторинга в «ФК Еврокредит»:

- Факторинг можливий при відмові які обмеження з боку дебітора щодо поступки дебіторської заборгованості; без конфліктів і втручань в бізнес-процеси.
- Факторингове фінансування не зобов'язує Вас до переходу в інший банк на обслуговування.
- Немає обмежень щодо дебіторів (торгові мережі, дистриб'ютори, виробники, пр.).
- Не має значення розташування клієнта і дебіторів в межах України.