Про факторинг

Факторинг - це комплекс фінансових послуг, що надаються клієнту фактором в обмін на поступку дебіторської заборгованості.

Для клієнтів, які працюють з відстрочкою платежу, факторинг являє собою довгострокову програму фінансування оборотного капіталу, а договір з факторингового обслуговування укладається на тривалий термін. Повний комплекс включає фінансування поставок товарів, страхування кредитних ризиків, облік стану дебіторської заборгованості і регулярне надання відповідних звітів клієнтові, а також контроль своєчасності оплати і роботу з дебіторами.

Більшою мірою кращий переклад на факторингове обслуговування регулярно повторюваних короткострокових контрактів, оскільки істотно знижуються транзакційні витрати, пов'язані з використанням спеціальних структур з управління дебіторською заборгованістю.